.
Προκατασκευασμένοι Οικίσκοι...
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
www.enetate.com - Ε Ν Ε Τ Α group -  2310.239.349                                                                                       ©  C  O  P  Y  R  I  G  H  T   2  0  1  7   All rights reserved.
Καλώς ήλθατε στoν Ομιλο Eneta
.


Πατήστε στο παρακάτω Link για να μεταφερθείτε στο νέο μας site!


www.oikiskos.com
Δείτε νέα σχέδια και τις μειωμένες τιμές !!!
Ο oikiskos είναι ένα ελληνικό προϊόν που κατασκευάζεται στις
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στην Θεσσαλονίκη. Έπειτα
μεταφέρεται στην θέση της εγκατάστασης του όπου υπάρχει η
δυνατότητα σύνδεσης του σε συγκρότημα σύμφωνα με την
Αρχιτεκτονική Μελέτη που έχει εκπονηθεί. Οι οικίσκοι μας
παρέχουν λύσεις σε κάθε πρόβλημα άμεσης στέγασης.
Προκατασκευές
Στον τομέα της προκατασκευής από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα, η ΕΝΕΤΑ διαθέτει σύγχρονη τεχνογνωσία. Η κεντρική μονάδα
παραγωγής της βρίσκεται στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, σε εγκαταστάσεις 7.500m2. Έχει δυναμικότητα παραγωγής 20 m3 προκατασκευασμένων
στοιχείων σκυροδέματος καθημερινά και λειτουργεί εφαρμόζοντας τα αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Το εμπειρο και εξειδίκευμένο
ανθρώπινο δυναμικο της ΕΝΕΤΑ προσφέρει ολοκληρωμένες κι ευέλικτες λύσεις προκατασκευής, με υψηλή ποιότητα κι αντοχή, χαμηλό κόστος
κατασκευής και συντήρησης και διαπιστωμένη αντισεισμική συμπεριφορά. Στις εφαρμογές της προκατασκευής περιλαμβάνονται  Βιομηχανικά κι
εμπορικά κτήρια (μονώροφα ή πολυώροφα), Κατοικίες, Οδικές και σιδηροδρομικές γέφυρες, Σχολικά κτήρια, Ξενοδοχειακές μονάδες, Αθλητικές
εγκαταστάσεις, Στηθαία ασφάλειας, Ηχοπετάσματα, στύλοι φωτισμού (φυγοκεντρικοί – δονητικοί), Στρωτήρες, προκατασκευασμένοι πάσσαλοι,
προκατασκευασμένες περιφράξεις και προκατασκευασμένες όψεις κτηρίων.

Προκατασκευασμένα Βιομηχανικά Κτήρια

Η ΕΝΕΤΑ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προκατασκευής, για κάθε κτήριο βιομηχανικής ή αποθηκευτικής χρήσης και τον περιβάλλοντα χώρο του.
Χρησιμοποιώντας προκατασκευασμένα και προεντεταμένα στοιχεία από σκυρόδεμα, παραδίδει άμεσα κτήρια υψηλής ποιότητας, εξασφαλίζοντας
μικρότερο χρόνο κατασκευής, μειωμένο κόστος,  αντοχή στο χρόνο, πυρασφάλεια, αντισεισμικότητα, υψηλή λειτουργικότητα και μοντέρνα αισθητική.

Υπάρχουν δύο τύποι βαριάς προκατασκευής για βιομηχανικά κτήρια. Ο πρώτος τύπος περιλαμβάνει την  κάλυψη χώρου με προεντεταμένα επικλινή
ζευκτά, την επικάλυψη της οροφής με πλάκες διπλού ταυ και την πλευρική κάλυψη με κάθετα ή οριζόντια προκατασκευασμένα τοιχία «σάντουιτς». Ο
δεύτερος τύπος περιλαμβάνει την διαμόρφωση επίπεδων πατωμάτων με προεντεταμένες δοκούς και πρόπλακες επίπεδες ή διπλού ταυ και την
πλευρική κάλυψη με κάθετα ή οριζόντια προκατασκευασμένα τοιχία «σάντουιτς».

Προκατασκευασμένες Κατοικίες

Η ΕΝΕΤΑ παράγει τις προκατασκευασμένες κατοικίες, στις σύγχρονες, αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις, όπου όλα τα  παραγόμενα στοιχεία
υποβάλλονται σε καθημερινούς, αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές κι εθνικές προδιαγραφές.
Έτσι οι προκατασκευασμένες κατοικίες εξασφαλίζουν μοναδικά πλεονεκτήματα όπως ο μικρός χρόνος αποπεράτωσης, ο σταθερός
προϋπολογισμός, η αυξημένη οικονομία, η αντισεισμικότητα, η αντοχή σε ακραία φυσικά  φαινόμενα, η θερμομόνωση, υγρομόνωση και η  
Πυροπροστασία. Η ποιότητα τους έτσι καθίσταται εφάμιλλη των συμβατικών  κατασκευών.
.