.
Δραστηριότητες
Η ΕNETA έχει εκτελέσει με επιτυχία σημαντικό έργο στους παρακάτω τομείς δραστηριοτήτων:
Τα έργα μας Μιλούν... Ακούστε τα !!!
Τελειότητα και διατήρηση υψηλής εμπορικής αξίας διαχρονικά!
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
www.enetate.com - Ε Ν Ε Τ Α group -  2310.239.349                                                                                       ©  C  O  P  Y  R  I  G  H  T   2  0  1  7   All rights reserved.
Καλώς ήλθατε στoν Ομιλο Eneta
.
.
Υπηρεσίες- Προδιαγραφές
Η πολυετής εμπειρία του στελεχιακού δυναμικού του τμήματος τεχνικών έργων της ΕΝΕΤΑ είναι εγγύηση ποιότητας κι ασφάλειας για κάθε έργο που κατασκευάζουμε. Η εταιρία
διαθέτει συνεργεία για όλες τις κατηγορίες των οικοδομικών εργασιών και  ακολουθεί πιστά τους κανόνες ασφάλειας και τα διεθνή πρότυπα ποιότητας, σε όλες τις φάσεις της
κατασκευής.  Επιμένουμε στη λεπτομέρεια, από τη μελέτη μέχρι την περάτωση της κατασκευής ωστε τα έργα μας να διακρίνονται για τη λειτουργικότητα, την αισθητική και την
αντοχή τους στο χρόνο.

Σε όλα τα έργα που αναλαμβάνουμε ακολουθούνται πιστά οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που έχει θεσπίσει η εταιρία μας, παραπλήσιες με αυτές του πρότυπου ISO
9001/2008. Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας  αποτελείται από ενότητες που αναφέρονται στη διοικητική δομή, στα θέματα διαχείρισης προσφορών και
συμβάσεων, αγορών, στην αξιολόγηση προμηθευτών και υπεργολάβων, στη σύνταξη προγραμμάτων Ποιότητας Έργων, στην εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, στη γενική
παρακολούθηση του τεχνικού έργου, στη διαχείριση των προβλημάτων και στη διαχείριση παραπόνων που ενδέχεται να προκύψουν, η τήρηση όλων των ποιοτικών
προδιαγραφών και της αναγκαίας τεκμηρίωσης (έντυπα καταγραφής και ελέγχων, οδηγίες εργασίας κ.α) ακολουθείται για όλα τα έργα που αναλαμβάνουμε ανεξαρτήτως
μεγέθους.
Διαχείρηση Τεχνικών Έργων
Κοστολογική Παρακολούθηση

Η ΕΝΕΤΑ έχει συγκροτήσει ένα σύστημα κοστολογικής αποτύπωσης και παρακολούθησης των έργων, το οποίο αρχίζει με τη σύνταξη της οικονομικής προσφοράς
(προκοστολόγηση) και ολοκληρώνεται με την απολογιστική αποτίμηση του έργου. Το σύστημα αυτό προβλέπει κωδικοποίηση των έργων και καθορισμό κέντρων κόστους με
αντίστοιχο επιμερισμό  αυτών σε κόστος υλικών και κόστος εργασίας. Η εταιρία διαθέτει σύγχρονες λογισμικές εφαρμογές, με αποτέλεσμα να έχει τη  δυνατότητα στενής
παρακολούθησης της εξέλιξης του κόστους κάθε έργου και λήψης των αναγκαίων διορθωτικών προληπτικών ενεργειών.
Απόλυτη Συνέπεια στα Χρονοδιαγράμματα

Η ΕΝΕΤΑ  έχει θεσπίσει διαδικασίες ώστε να ελέγχεται τακτικά η πρόοδος και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου. Ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή
προβλημάτων που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή και απρόσκοπτη ολοκλήρωση του έργου γίνεται πάντοτε εγκαίρως και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τη
αντιμετώπισή τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου με υπαιτιότητα της Εταιρίας, αξιώνεται ρήτρα καθυστέρησης Η ρήτρα, για κάθε ημέρα καθυστέρησης
παράδοσης, ανέρχεται σε κάποιο ποσοστό της αξίας του έργου που ορίζεται στους όρους του Συμφωνητικού ανάθεσης του έργου.
Συνήθως, το να φτιάξει κανείς το σπίτι του, είναι μία χρονοβόρα και με πολλές ευθύνες διαδικασία. Απαιτεί χρόνο, σχολαστική έρευνα αγοράς και προσωπική
εποπτεία κάθε σταδίου των εργασιών. Η ΕΝΕΤΑ  έρχεται να σας απαλλάξει από όλα αυτά! Αναλαμβάνουμε να θεμελιώσουμε, να οικοδομήσουμε, να εξοπλίσουμε και
να διεκπεραιώσουμε κάθε είδους    υποχρεώσεις χωρίς καμία παρέμβαση από μέρους σας! Πέρα από το πρακτικό και τεχνικό μέρος, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει
μία σειρά γραφειοκρατικών ενεργειών οι οποίες πρέπει να γίνουν προκειμένου να είστε απόλυτα νόμιμοι σε κάθε βήμα σας.    Αιτήσεις, χαρτιά για το ΙΚΑ και την
εφορία και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά τακτοποιούνται από το προσωπικό μας με υπευθυνότητα και προσωπική φροντίδα. Όταν το σπίτι σας ετοιμαστεί, θα
χρειαστεί να το εξοπλίσετε με τα απαραίτητα. Τότε είναι που σας προσφέρουμε περισσότερες δυνατότητες από οποιονδήποτε άλλο! Σας υποστηρίζουμε και σας
βοηθάμε ώστε να     απευθυνθείτε στα κατάλληλα καταστήματα και εταιρείες, τα οποία διαθέτουν υψηλής ποιότητας εμπόρευμα και μετά την πώληση υπηρεσίες., για
να στήσετε το νέο σας νοικοκυριό!  Θέλουμε να πιστεύουμε πως η ΕΝΕΤΑ  αναπτύσσει διαπροσωπικές σχέσεις και φιλικούς δεσμούς μαζί σας και αυτό για εμάς είναι
το πιο σημαντικό.
Από την στιγμή που θα μας διαλέξετε για να χτίσουμε το καινούριο σας εξοχικό, σας προσφέρουμε, έως ότου να σας παραδώσουμε την κατοικία σας, διαμονή σε πολυτελές
ξενοδοχείο της Χαλκιδικής για να απολαύσετε από τώρα τις διακοπές σας !!! Εάν το κτήριο που θα κατασκευάσετε είναι πρώτη κατοικία, σας παρέχουμε αντίστοιχο χώρο ή σας
καλύπτουμε το ενοίκιο του χώρου που διαμένετε έως την  παράδοση του νέου σας σπιτιού !!!
Εγγυήσεις ΕΝΕΤΑ
Προσφορές ΕΝΕΤΑ
Πιστοποιήσεις ΕΝΕΤΑ
Δραστηριότητες του τομέα Μελετών

•        ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
•        ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΙΝΩΝ & ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
•        ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΓΕΦΥΡΩΝ
•        ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
•        ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ
•        ΕΚΡΙΣΕΙΣ & ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
•        ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
•        ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
•        ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
•        ΕΚΤΙΜΙΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
•        ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
•        ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
•        ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
•        ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
•        ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
•        ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
•        ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
•        ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
•        ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Δραστηριότητες του τομέα Κατασκευών

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

•        ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ  &  ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ -  ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  -  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ -  ΛΙΜΕΝΙΚΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Δραστηριότητες του τομέα Διαχείρισης Ακινήτων

•        Διαχείριση Τουριστικών Ακινήτων
•        Διαχείριση Αστικών Ακινήτων