.
Μηχανήματα & Εξοπλισμός
Σήμερα στην επόχη της ''βιομηχανικής'' κατασκευής έργων, κύριος παράγοντας ποιότητας, ταχύτητας,
ασφάλειας και οικονομίας αναδυκνείεται ο μηχανολογικός εξοπλισμος της εργολήπτριας εταιρίας.

Η ΕΝΕΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ για να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς και των πελατών
της, επενδύει συνεχώς σε καινούρια μηχανήματα. Ο εξοπλισμός μας υποστηρίζει της εξής δράσεις:Εξοπλισμός για την προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά των απορριμμάτων

Ανάλογα με το έργο εγκαθίστανται σε αυτό μεταλλικά απορριμματοκιβώτια (container) ανοικτού ή κλειστού τύπου, διαφόρων
τύπων (skip container ή roll on - roll off container) και χωρητικοτήτων (7-10-20-35 m3). Αν η πυκνότητα των υλικών είναι μικρή για
λόγους οικολογίας χρησιμοποιούμε κλειστούς μεταλλικούς απορριμματοσυμπιεστές (press container) χωρητικότητας 10-20 m3.
Για την μεταφορά των απορριμμάτων χρησιμοποιούνται ειδικά οχήματα συλλογής και μεταφοράς container, τύπου Skipper -lift,
ειδικά οχήματα συλλογής και μεταφοράς container τύπου Haken, με υδραυλικό ανυψωτικό μηχανισμό, ειδικά γερανοφόρα οχήματα
με υδραυλικό γερανό (αρπάγη) που χρησιμοποιούνται κυρίως για την συλλογή του μεταλλικού scrap και τέλος ειδικά τετραξονικά
και επικαθήμενα φορτηγά μεγάλης φορτωτικής ικανότητας.Μεταφορά Υλικών στο εργοτάξιο

Για την μεταφορά των υλικών στο εργοτάξιο χρησιμοποιούνται τριαξονικοί τράκτορες με επικαθήμενες καρότσες ωφελίμου φορτίου
50 τόνων. Τα υλικά αγοράζονται από όλη την Ελλάδα, με κριτήριο την άριστη ποιότητα και την ανταγωνιστική τιμή. Εξασφαλίζουμε
έτσι στους πελάτες μας υψηλή ποιότητα με χαμηλό κόστος αφού δεν εξαρτόμαστε από τις τοπικές, πολλές φορές μονοπωλιακές
αγορές.


Χωματουργικές εργασίες

Για τις χωματουργικές εργασίες διατίθεται όλη η γκάμα των χωματουργικών οχημάτων και μηχανημάτων όπως Εκσκαπτικά
μηχανήματα, Φορτωτές μεγάλοι και μικροί (Bob cat), JCB, Αεροσυμπιεστές. Υπάρχουν επίσης χωματουργικά τριαξονικά και
τετραξονικά φορτηγά.Αυτοκινούμενοι και αυτοαναγειρόμενοι πυργωτοί γερανοί

H εταιρεία διαθέτει και χρησιμοποιεί πυργωτούς αυτοανεγειρόμενους, και αυτοκινούμενους γερανούς  αναλόγα με την φύση του
έργου.Λοιπός Βοηθητικός Εξοπλισμός

Συλλεκτήρες μπαζών (χοάνες), ξυλότυποι και μεταλλότυποι, μήτρες λήψης δοκιμίων σκυροδέματος, μπετονιέρες, σκαλωσιές με
συστήματα αντιπτωτικής προστασίας για την ασφάλεια των εργαζομένων, αυτόματες μηχανές παραγωγής γυψοσοβάδων και γκρο
μπετό, γενήτριες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος,  εργοταξιακές χημικές τουαλέτες, μικρά φορτηγά συνεργείου, οχήματα
μεταφοράς προσωπικού και Ι.Χ. οχήματα.Εργοταξιακά γραφεία & εργαστήρια - Κατοικίες Εργαζομένων

Με την έναρξη ενός έργου, τοποθετούμε μέσα στο οικόπεδο τα εργοταξιακά γραφεία μας. Μέσα σε αυτά οι Μηχανικοί μας έχουν  όλα
τα απαραίτητα για την σωστή εκτέλεση του έργου σχέδια, βιβλία και παραστατικά.  Όλα τα στοιχεία του  έργου βρίσκονται συνεχώς
εκεί και δίδονται  στους ελεγκτές των υπηρεσιών όποτε ζητηθούν. Σε όλα τα γραφεία μας υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών και
χημική τουαλέτα. Μέσα στα γραφεία υπάρχει σταθμός μετρήσεων ρύπανσης (έλεγχος ακουστικής ρύπανσης, αιωρούμενης σκόνης
κλπ) και σταθμός μετεωρολογικών προβλέψεων και καταγραφών. Παρατηρούμε την φύση και εξασφαλίζουμε έγκαιρα το έργο μας
από τις απειλές της, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την παγωνιά, τον καύσωνα, τον αέρα, την βροχή. Υπάρχει επίσης
εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος βιντεοσκόπησης σε όλη την περίμετρο του έργου. Το έργο επιτηρείται συνεχώς από τους
επιβλέποντες του έργου Μηχανικούς αλλά και από τον προϊστάμενο έργων στα κεντρικά γραφεία μας 24 ώρες συνεχώς. Εντός του
γηπέδου τοποθετούνται επίσης κατοικίες για τους εργαζομένους, πολλοί από τους οποίους (ειδικά σε μακρινά έργα από την έδρα)
διανυκτερεύουν στο έργο. Εξασφαλίζουμε στους εργαζομένους μας υψηλή ποιότητα διαβίωσης ώστε να εξασφαλίσουν και αυτοί
από την μεριά τους στο έργο υψηλή ποιότητα κατασκευής. Τέλος περιμετρικά το εργοτάξιο περιορίζεται με μεταλλικά πάνελς επί
των οποίων υπάρχει η απαραίτητη σήμανση και φωτισμός. Τα στοιχεία του έργου και τα στοιχεία των υπευθύνων Μηχανικών
βρίσκονται στην είσοδο του εργοταξίου.  Στο δρόμο πρόσβασης του εργοταξίου λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας
και ρύθμισης της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.
Δικά μας Μηχανήματα & Εργαλεία σημαίνει
               ...ποιότητα, ταχύτητα, οικονομία, ασφάλεια !!!
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
www.enetate.com - Ε Ν Ε Τ Α group -  2310.239.349                                                                                       ©  C  O  P  Y  R  I  G  H  T   2  0  1  7   All rights reserved.
Καλώς ήλθατε στoν Ομιλο Eneta
.
.